Ons kantoor is bij verschillende organisaties aangesloten, o.a. .

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12009042.  Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer bij het Kifid is:300.005719.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de KvK staat wij geregistreerd onder nummer 04045433.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien u schade lijdt als gevolg van fouten die door ons zijn gemaakt, zal de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar deze schade vergoeden. Voor u geeft dit extra zekerheid.
© 2007 - 2018 Kist Assurantiën